TENAGA KEPENENDIDIKAN

NamaSujiati Sari Wijayanti, SE
NIP 
PendidikanS1 Manajemen UM Surabaya
JabatanTenaga Kependidikan
NamaSiti Maimuna, S.Pd
NIP 
PendidikanS1 Pendidikan Bahasa Inggris
JabatanTenaga Kependidikan
NamaSumarti, S.Ak
NIP 
PendidikanS1 Akuntansi
JabatanTenaga Kependidikan
NamaIdham Choliq, S.Kep.Ns
Nip 
PendidikanS1 Keperawatan UM Surabaya
JabatanTenaga Kependidikan

            LABORAN

NamaDina Amalia, S.TP
NIP 
PendidikanS1 Ilmu dan Teknologi Pangan
JabatanTenaga Kependidikan
NamaHaniatul Qomariyah, S.Si
NIP 
PendidikanS1 Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
JabatanTenaga Kependidikan
NamaLihabi, A.Md. Kes
NIP 
PendidikanD3 Analis Kesehatan
JabatanTenaga Kependidikan

PUSTAKAWAN

NamaArdi Surya Harkit K, S.Sos
NIP 
PendidikanS1 Sarjana Sosial
JabatanTenaga Kependidikan
NamaDiah Ayu Sulistyaningtyas, A.Md.
NIP 
PendidikanD3 Teknisi Perpustakaan
JabatanTenaga Kependidikan
NamaHananto Bayu S, S.Sos
NIP 
PendidikanS1 Sarjana Sosial
JabatanTenaga Kependidikan
NamaIka Budiyanti, A.Md.
NIP 
PendidikanD3 Teknisi Perpustakaan
JabatanTenaga Kependidikan
NamaImas Vania Choirunisa A, S.IIP
NIP 
PendidikanS1 Ilmu Informasi dan Perpustakaan
JabatanTenaga Kependidikan
NamaPutri Rokhmawati, S.IIP
NIP 
PendidikanS1 Ilmu Informasi dan Perpustakaan
JabatanTenaga Kependidikan

IT

NamaMisbahul Aziz, ST
NIP 
PendidikanS1 Teknik Elektro
JabatanTenaga Kependidikan
NamaHendro Purnomo S, S.Kom
NIP 
PendidikanS1 Teknik Informatika
JabatanTenaga Kependidikan
NamaFiki Andrianto, S.Kom
NIP 
PendidikanS1 Teknik Informatika
JabatanTenaga Kependidikan